Blogs: Decorate your home
 Materiaalkosten Huis Bouwen  thumbnail

Materiaalkosten Huis Bouwen

Published May 11, 24
7 min read

Ik denk dat burgers zeggen: wat moet ik hebben, belastingverlichting of extra uitgaven? Dat is al de eerste aanvulling - wat kost nieuw huis bouwen. Het kan ook om lastenverlichting gaan. Twee. wat kost nieuw huis bouwen. We hollen nu de Nederlandse economie uit. Want omdat wij een te groot overschot op de lopende rekening hebben — het IMF zegt het, de Raad van State zegt het en de Studiegroep Begrotingsruimte zegt het nu ook — investeren wij te weinig in ons land en kunnen bedrijven hun winst niet kwijt en gaan ze aandeleninkoop doen

En dat is inderdaad het verschil, zoals u zegt (wat kost nieuw huis bouwen). Gewone burgers kunnen niet ergens onbeperkt maar herfinancieren, maar de overheid, gelet op de zeer sterkte rating van onze stabiliteit, wel. We hebben de buffers; die kunnen we gebruiken. De heer (SGP): Laatste opmerking. Nog even simpel geredeneerd: de staatsschuld die verder oploopt — het lijkt alsof 60% een soort doel in zichzelf is geworden — is toch gewoon ook een schuld die weer voldaan zal moeten worden op enig moment? Of vinden we gewoon dat dat niet uitmaakt: laat maar lopen en dit is nou eenmaal een gegeven? De heer (GroenLinks-PvdA): Nee, strikt genomen hoeft de staatsschuld niet afgelost te worden, maar moet die worden geherfinancierd

Het is dus juist nodig dat het overschot van sparen dat burgers en bedrijven hebben, het overschot op de lopende rekening, wordt geïnvesteerd in obligaties en anderszins, want anders kachelt de economie achteruit. Er is een mooi parabel. De Japanse economie heeft dit al 30 jaar. Die hebben een groot overschot op de lopende rekening en zijn veel te rijk.

En als we het in het buitenland beleggen, hebben we er niks aan, behalve een beetje renteopbrengst - wat kost nieuw huis bouwen." Dus de Japanse keizer zegt: mag ik jullie geld investeren in bakkers en in sociale voorzieningen? Dat doen ze dus nu continu. Het is dus niet een kwestie van aflossen. Het is een kwestie van herfinancieren

Zelfs de Studiegroep Begrotingsruimte, de meest zuinige club van Nederland zoals we al decennia weten, zegt nu: we moeten een tekort hebben, want anders krijgen we een krimpende economie (wat kost nieuw huis bouwen). De heer (FVD): Ik ben toch lichtelijk verbijsterd, want volgens mij ontwaar ik hier een soort van piramidespel voor mijn ogen

Huis Duurzaam En Goedkoop Bouwen

We zitten overigens nog steeds over 45% staatsschuld te praten, hè, dus helemaal niet over 60% en of we eroverheen gaan. wat kost nieuw huis bouwen. Het Europese gemiddelde is 95%. We zijn nog steeds — ik zei het al — een van de zuinigste jongetjes, braafste jongetjes van de klas, maar we hollen onze eigen economie uitDe keerzijde is dat landen als Italië en andere zuidelijke landen een tekort hebben. Dat veroorzaken wij (wat kost nieuw huis bouwen). De heer (FVD): Met alle respect, maar ik denk toch niet dat wij verantwoordelijk zijn voor de tekorten van de zuidelijke landen. Laat dat toch even gezegd zijn. Dank u wel. De heer (GroenLinks-PvdA): Nee, dat is ook niet wat ik zei

Ik vraag graag een reactie op überhaupt dit betoog natuurlijk en de reactie van de minister op de Studiegroep Begrotingsruimte. Ik denk dat de minister zal bevestigen dat wij, als wij aanhoudend een financieringsoverschot zouden hebben, onze economische capaciteit uithollen. wat kost nieuw huis bouwen. Dan wordt er minder geïnvesteerd in Nederland. En dat is nog steeds het verschil met een individueel huishouden

Ons onderpand is een sterke economie. wat kost nieuw huis bouwen. Als wij niet investeren in onze sterke economie — daar kom ik straks op terug — en steeds verder krimpen, dan wordt onze staatsschuld onhoudbaar. De heer (50PLUS): Ik ga het niet hebben over uw pleidooi voor een jonge staatssecretaris van Financiën de komende tijd

(Hilariteit) De heer (GroenLinks-PvdA): Ik trek mijn grapje terug, want deze uitlokking had ik niet voorzien. De heer (50PLUS): Ik was wat geschokt door de opmerking van collega Crone dat hij vindt dat de staatsschuld eigenlijk best omhoog kan. We mogen blij zijn met een staatschuld ver onder de 60%.

Kosten Huis Bouwen Per M2

Hij zei: pensioenfondsen zullen blij zijn als we met nieuwe staatsleningen en nieuwe obligaties komen. Mag ik de collega vragen wat hij ervan vindt dat door de beleggingsdwang van De Nederlandsche Bank voor de pensioenfondsen er heel veel in obligaties belegd is? Dat is nu bijna 50% - wat kost nieuw huis bouwen. Daar is al 135 miljard op verloren door de rentederivatenIn Italië is dat individueel, dus in Italië kopen mensen zelf de obligaties. Ze zijn nu blij met de hoge rente, want ze krijgen nu een hoger pensioen. Bij ons loopt het via de pensioenfondsen. wat kost nieuw huis bouwen. En dan heb je inderdaad periodes waarin de rente hoog is en periodes waarin die laag is

Dus je moet altijd naar een mix zoeken van vastgoed, aandelen en obligaties. En you win some, you lose some. De heer (50PLUS): U geeft geen antwoord op mijn vraag. Ik had het niet over Italië maar over Nederland. wat kost nieuw huis bouwen. In het derde kwartaal van dit jaar hebben de pensioenfondsen 35 miljard verloren

Dat geldt ook voor andere pensioenfondsen. Dat komt door de overmaat aan obligaties. wat kost nieuw huis bouwen. Door de stijgende rente zijn de obligatiekoersen enorm gedaald. De renteafdekking, die door De Nederlandsche Bank werd verplicht bij een groter obligatiebezit, heeft tot die grote verliezen geleid. Er is 135 miljard verlies op derivaten. Dit kwartaal, dit derde kwartaal, is er 35 miljard verlies op het vermogen

De heer (GroenLinks-PvdA): Ik gaf wel antwoord op uw vraag. Ze moeten altijd een mix maken: grofweg een derde obligaties, een derde aandelen en een derde vastgoed en andere zaken. Als ze vorig jaar alles in aandelen hadden belegd, hadden ze vorig jaar 22% verloren op aandelen. Dus je moet altijd voor een mix zorgen, en dan heb je mee- en tegenvallers.

Suikerklontjes Huis Bouwen

Daar kan ik toch niks aan doen! De : Meneer Van Rooijen, uw derde vraag - wat kost nieuw huis bouwen. De heer (50PLUS): Ik zeg niet dat pensioenfondsen alles in aandelen moeten beleggen. Ik zeg alleen maar dat door het steeds grotere aandeel van obligaties in de pensioenportefeuille, er bij de enorm gestegen rente ten opzichte van drie jaar geleden enorme verliezen worden geleden op de actiefzijde van de balans van de pensioenfondsen

En door de renteafdekking is er 135 miljard cash uit de pensioenfondsen verdwenen, waardoor de pensioenfondsen steeds armer worden en moeite hebben om de pensioenen te betalen en eventueel te verhogen. Dat is de ellende van ook de rekenrente. De heer (GroenLinks-PvdA): Ja, maar als u zegt dat ze geen obligaties hadden moeten nemen in het ABP — overigens, daar gaan wij niet over — dan zeg ik: dan hadden ze maar aandelen moeten nemen.

Dan zegt u ook nee - wat kost nieuw huis bouwen. Wat hadden ze dan moeten doen? Je moet toch beleggen? En als de markt instort of slecht is … Ja, er zijn goede en slechte jaren. En gelukkig zegt u altijd: ABP heeft langjarig 6% à 7% binnengehaald. Dus we mogen ervan uitgaan dat de pensioenfondsen goed beleggen als de economie langjarig groeit

We zijn weer terug op de eerste plek. De heer (50PLUS): Maar pensioenfondsen hebben vijftien jaar lang niet geïndexeerd door die stomme rekenrente, ondanks 7% rendement. De : Dank u wel, meneer Van Rooijen. Meneer Van Apeldoorn. wat kost nieuw huis bouwen. De heer (SP): Na al deze interrupties wou ik het betoog van collega Crone toch wel even ondersteunen

Huis Bouwen Op Eigen Grond

In tegenstelling tot wat de heer Schalk denkt, heeft de overheid in principe het eeuwige leven. Althans, dat wil zeggen dat zij altijd schulden kan herfinancieren. De analogie met individuele huishoudens gaat dus niet op. En inderdaad, er is sprake van een spaaroverschot. Dat moet de overheid compenseren door te lenen en te investeren.Maar wat mij opvalt aan dit kabinet, zoals we ook hebben gezien in de Voorjaarsnota, is het volgende - wat kost nieuw huis bouwen. Als je het er al mee eens zou zijn dat het begrotingstekort te ver oploopt — wat dus niet het geval is, want dat was dit jaar dus lager dan eerder begroot — dan schiet dit kabinet, en ook een groot deel van deze Kamer, meteen in een soort van bezuinigingsreflex: we moeten het tekort omlaag brengen door te bezuinigenHoe kijkt GroenLinks-PvdA daartegen aan? De heer (GroenLinks-PvdA): U ondersteunt mijn betoog samen met IMF, de Raad van State en nu ook de Studiegroep Begrotingsruimte. wat kost nieuw huis bouwen. Dus als iedereen, van de SP en de PvdA tot en met deze toch klassieke economen, vindt dat we een financieringstekort van 2% moeten hebben, dan denk ik dat ze allemaal gelijk hebben

Latest Posts

Kinesist Terugbetaling Cm

Published Jun 13, 24
7 min read

Thaise Massage Groningen

Published Jun 11, 24
7 min read

Thaise Massage Praethong Heist-op-den-berg

Published Jun 10, 24
4 min read